Nasza Oferta

Biuro oferuje usługi z zakresu:

 1. kompleksowej obsługi kadrowej oraz płacowej firm,
 2. usług księgowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się za pomocą PKPiR , ryczałtu.

Outsorcing z zakresu kadr i płac obejmuje:

 1. zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych wraz z pełną dokumentacją pracowniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. prowadzenie umów zleceń, umów o świadczenie usług, kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów absolwenckich;
 3. zgłaszanie, wyrejestrowywanie pracowników oraz zleceniobiorców do ZUS;
 4. sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 5. prowadzenie rejestrów badań lekarskich oraz szkoleń bhp dla celów kontroli wewnętrznej;
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji czasu usług świadczonych w ramach umów zleceń, rejestrów absencji pracowniczych; 
 7. naliczanie list płac, wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, zasiłków rehabilitacyjnych;
 8. naliczanie nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych;
 9. naliczanie składek, kompletowanie oraz wysyłka deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 10. naliczanie zaliczki na podatek dochodowy;
 11. sporządzanie oraz wysyłka informacji PIT 11, PIT 4R i innych;
 12. sporządzanie i wysyłka deklaracji PFRON;
 13. sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON i innych
 14. pomoc w tworzeniu wewnętrznych uregulowań dla firm, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.
 15. audyt z zakresu kadr i płac.

Osługi księgowe obejmują:

 1. prowadzenia PKPiR (podatkowej księgi przychodów i rozchodów)
 2. prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 3. prowadzenie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych
 4. prowadzenie rejestrów dla celów VAT
 5. sporządzanie rocznych rozliczeń i raportów;

Oferujemy również:

 1. pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej;
 2. pomoc przy sporządzaniu wniosków o datacje krajowe i unijne, wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i innych;
 3. usługi prowadzenia biura i czynności biurowych;
 4. przygotowywanie wzorów dokumentów, wniosków;
 5. wykonywania innych czynności administracyjno-biurowych

Biuro nie świadczy usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Usługi w zależności od ustalonych warunków umowy prowadzone są w siedzibie działalności biura tj. w m. Lipie 17 97-216 Czerniewice, w siedzibie przedsiębiorcy korzystającego z usług biura bądź też zdalnie.

Biuro posiada aktualną polisę OC od świadczonych usług.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • fachową i rzeczową obsługę;
 • doświadczoną kadrę oraz pełen profesjonalizm;
 • pomoc w zakresie polityki kadrowo – płacowej w każdej chwili;
 • terminowość i rzetelność świadczonych usług.

Korzystając z naszych usług zyskujesz:

 • oszczędność kosztów, czyli oszczędności dla Twojej firmy;
 • oszczędność czasu – większość czynności technicznych z zakresu zatrudnienia i zlecania usług wykonamy za Ciebie;
 • brak konieczności zatrudniania osoby zajmującej się obsługą kadr i płac w Twojej firmie;
 • zwolnienie osób zarządzających z obowiązku bycia na bieżąco z nowelizacjami przepisów z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych;
 • brak konieczności obecności pracodawcy podczas kontroli takich instytucji jak ZUS, PIP, US;
 • my kontrolujemy terminy zawartych umów, konieczność przeprowadzenia zmian wynikających ze zmian przepisów, a Ty śpisz spokojnie;
 • wystawiamy fakturę VAT, która stanowi koszt dla Twojej firmy.
 • na Twoje życzenie w uzgodnionych terminach odbierzemy dokumenty z Twojej firmy.

Agnieszka Skoneczna

tel. 695 080 401

e-mail: agnieszka@asbiuro.com.pl

facebook: https://www.facebook.com/ASBIURO.Agnieszka.Skoneczna/